ULI-Team

Utveckla-Lära-Implementera

genom värden och visioner


 

Stöd och matchning

 

Sysselsättningsfasen

 

Personalutveckling

 

Coachning

Välkommen

   


ULI-Team AB är ett konsult och utbildningsföretag som verkat på marknaden under 12 år.
 

ULI-Team AB och partners har genomfört uppdrag åt ca 30% av de Skånska kommunerna samt åt såväl större som mindre privata och offentliga organisationer inom tillverkningsindustri, tjänsteföretag som banker, post och åt kommunförbund och regionförbund.
 
Våra nätverk består av ett inre med fasta partners och ett yttre som anpassas efter kundens/uppdragsgivarens behov. I nätverken finns såväl enskilda individer som större och mindre organisationer.
 
Vår vision är att lyfta fram varje organisations/individs inneboende kraft till utveckling och lärande.
 
 

Kontaktuppgifter


Besöksadress Malmö
Scheelegatan 7,
Telefon: 0769 - 005629

Besöksadress Trelleborg
Karbingatan 2, 
Telefo: 0761 - 707100

E-post

info@uli-team.com

Malmö

Trelleborg