ULI-Team

Utveckla-Lära-Implementera

genom värden och visioner


 

Stöd och matchning

 

Sysselsättningsfasen

 

Personalutveckling

 

Coachning

Välkommen till Stöd och Matchning!

Vår verksamhet bedriver vi på Scheelegatan 7 i Malmö
samt på Karbingatan 2 i Trelleborg

Vi hoppas på en trevlig tid tillsammans och räknar med att Du skall få tillfälle att knyta värdefulla kontakter, få nya insikter och infallsvinklar och kanske ett nytt jobb. Vi ställer allt vårt kunnande till Ditt förfogande och följer Dig på resan!

Verksamhetspresentation

Du kommer att kunna ta del av ULI-Team AB:s olika företagsnätverk och företagskontakter. Vi erbjuder Dig att kartlägga dina färdigheter och kompetenser i vår praktiska avdelning och/eller parallellt med detta att kartlägga Dina teoretiska kunskaper. Du kommer att få Studie- och Yrkesvägledning, delta i seminarium, göra studiebesök, delta i företagsträffar och medverka vid föreläsningar. Naturligtvis stöttar vi Dig i hela jobbsökningsprocessen, hjälper Dig att skriva ansökningshandlingar, att hitta lämpliga arbeten, att kontakta arbetsgivare samt tränar anställningsintervju- och presentationsteknik. ULI-Team AB arbetar kontinuerligt med att kartlägga såväl rekryteringsbehov som yrkeskrav, på Din lokala arbetsmarknad. Vi har god kännedom om och aktiva kontakter inom de flesta yrkesinriktningar.

Metodik

ULI-Team AB arbetar utifrån beprövad vetenskap och vedertagna metoder. Vi använder oss av olika instrument för att hjälpa Dig sätta upp tydliga och relevanta mål. Samtliga aktiviteter planeras individuellt utifrån Dina specifika behov. Arbetet sker såväl i grupp som individuellt och nära arbetsmarknaden.

Kontakter/ branschkunskap

Vi har under våra verksamhetsår byggt upp ett stort kontaktnät inom de flesta yrkesområden, dels genom vårt arbete åt de stora omställningsorganisationerna, som TSn, TRR och TSL, men även genom olika utvecklingsarbeten vi genomfört åt såväl näringsliv som stat och kommun. Dessutom ingår vi i olika företagsgrupper och företagarföreningar och tillhör även Malmö FF:s och andra sponsorsnätverk.

Vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med Dig och hälsar Dig välkommen i gemenskapen. Tillsammans kan vi!
 

Jan Wendel, Malmö
073-3910186
Henrik Ståhlstierna, Trelleborg
073-3852570
 

Kontaktuppgifter


Besöksadress Malmö
Scheelegatan 7,
Telefon: 0769 - 005629

Besöksadress Trelleborg
Karbingatan 2, 
Telefo: 0761 - 707100

E-post

info@uli-team.com

Malmö

Trelleborg