ULI-Team

Utveckla-Lära-Implementera

genom värden och visioner


 

Stöd och matchning

 

Sysselsättningsfasen

 

Personalutveckling

 

Coachning

Välkommen till KAR - Projektet

ATT HITTA DE DOLDA JOBBEN

I Malmö och Trelleborg har 85 % av företagen färre än 10 anställda. Mindre företag

rekryterar oftast genom kontakter och nätverk, mer sällan via annonser. Enligt befintlig statistik
är 60-70 % av de lediga jobben aldrig utannonserade och i projektet försöker vi
spåra just dessa ”dolda jobb”.

 

ARBETSUPPGIFTER

I projektet får du möjlighet att ta kontakt med företag i Malmö och Trelleborg direkt och få
reda på deras rekryteringsbehov på kort och lång sikt. Dessutom får du veta vilka
utbildningskrav som ställs i olika branscher och företag och därigenom en uppfattning om
var du själv står i förhållande till aktuella krav.

Arbetet sker individuellt eller tillsammans med andra deltagare och roller och ansvar
fördelas inom gruppen. Vi arbetar med ett intervjumaterial i form av en enkät.
Föreberedelse inför intervjun innebär att aktivt söka företagsinformation, ringa och boka
besök alternativt ställa frågorna per telefon.


Du tränar intervjuteknik och telefonkontakt och direkt kommunikation med företag.


 

DU KOMMER ATT ARBETA MED ATT

  • prioritera företag utifrån ditt eget intresse

  • samla information om företagen på internet

  • boka och genomföra besök hos företag

  • intervjua företag enligt enkät

  • medverka till analys och utvärdering av materialet

 

FÖRETAGSENKÄTEN ÄR DEN HUVUDSAKLIGA SYSSELSÄTTNINGEN, men vi har
också individuella upplägg. Du kan tillsammans med projektledningen komma överens om
att arbeta med egna projekt, egna bearbetningar av just din arbetsmarknad, allt som en
strävan mot NYTT JOBB. Du ges möjlighet att medverka i gruppaktiviteter, som träning i
datorhantering, hjälp vid CV-skrivning, intervjuträning, pensionsinformation etc. Vi anordnar
trivselskapande aktiviteter och ibland studiebesök och utflykter.

Varje torsdag eftermiddag från 14.00 ägnas åt individuell friskvård. Övrig tid har du projektledningens fulla uppmärksamhet.
Utnyttja oss – fråga – be om hjälp!

 

 

ARBETSLEDNING OCH HANDLEDNING

I projektet erbjuder vi arbets- och handledning. Vi sammanställer data från enkätsvaren och
presenterar statistik över informationen.


Våra handledare har erfarenhet från såväl arbetsledning som gruppledning och coachning.
Samtliga har egen erfarenhet av omställning.

Kontakt KAR - Malmö: Jan Wendel och Ingrid Willadsen, Tel: 0769 - 005629

Kontakt KAR - Trelleborg: Henrik Ståhlstierna och Rolf Thomasson, Tel: 0761 -707100

 

 

Kontaktuppgifter


Besöksadress Malmö
Scheelegatan 7,
Telefon: 0769 - 005629

Besöksadress Trelleborg
Karbingatan 2, 
Telefo: 0761 - 707100

E-post

info@uli-team.com

Malmö

Trelleborg