ULI-Team

Utveckla-Lära-Implementera

genom värden och visioner


 

Stöd och matchning

 

Sysselsättningsfasen

 

Personalutveckling

 

Coachning

Värdegrund

1.  Relevans och samtycke. Att konsultinsatsen är relevant och önskad utifrån kundens behov, och förankrad hos deltagarna.
 

2. Kunskap och erfarenhet. Att använda metoder och verktyg som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, att tillämpa arbetsmetoder som på bästa sätt når uppdragets mål, att endast acceptera sådana uppdrag som företaget har kompetens och resurser att utföra.
 

3. Öppenhet och tydlighet. Att vara öppen och tydlig med olika arbetssätt och dess för och nackdelar att klart definiera mål, syften med och omfattningen av offererade tjänster, samt arbeta med hjälp av kvalificerade medarbetare och specialister. Att på förhand redovisa alla förväntade kostnader och arvoden. Kontrakt, formellt eller informellt, kan ge ökad tydlighet. Att kontinuerligt utvärdera arbetssätt, metoder och måluppfyllelse samt göra ev korrigeringar i samförstånd med uppdragsgivaren.
 

4. Respekt och konfidentialitet. Att ha respekt för andras integritet och värdighet. Att hålla uppgifter om uppdragsgivare och dennes medarbetare konfidentiella före, under och efter uppdraget.
 

5. Humor och glädje. Att i varje uppdrag arbeta med glädje, humor och hög tillåtenhet.

 

Kontaktuppgifter


Besöksadress Malmö
Scheelegatan 7,
Telefon: 0769 - 005629

Besöksadress Trelleborg
Karbingatan 2, 
Telefo: 0761 - 707100

E-post

info@uli-team.com

Malmö

Trelleborg